Учебник     https://uchebniki.by/rus/skachat/id00278s

 Групы  31 э, 45 м, 46 м, 47 м

Тэма.  Складаназалежныя сказы

Пытанні:

 1. Сінтаксічныя прыметы складаназалежных сказаў.

              2.Пастаноўка  знакаў прыпынку ў складаназалежных сказах.

 Д/З: [2] с. 143-163, практ. №166, 169 (вусна), практ №  175, 177  (выканаць пісьмова ў сшытаку па беларускай мове).

Пытанні для самаправеркі па раздзелу “ Сінтаксіс складанага сказа”

 • - Дайце азначэнне складанага сказа. Прывядзіце прыклады  складаных сказаў.
 • - Назвіце віды складаных сказаў.
 • - Які сказ называецца складаназлучаным? Прывядзіцеі прыклады складаназлучаных сказаў.
 • - Назавіце віды адносін паміж часткамі  складаназлучаных сказаў.
 • - Растлумачце пастаноўку знакаў прыпынку ў складаназлучаных сказах. Скажыце, калі паміж  часткамі  складаназлучаных сказаў не ставіцца коска. Прывядзіце прыклады  складаназлучаных сказаў,  на мяжы частак якіх коска не ставіцца.
 • - На якія два віды падзяляюцца ўсе злучнікі?
 • - Прывядзіце прыклады злучальных злучнікаў і падпарадкавальных.
 • - Які сказ называецца складаназалежным? Прывядзіце прыклады складаназалежных сказаў.
 • - Назавіце тыпы даданых частак у складаназалежным сказе.
 • - Паясніце пастаноўку знакаў прыпынку ў складаназалежным сказе.

Група 30 э

Тэма. Бяззлучнікавыя складаныя сказы.

Пытанні:

1.Сінтаксічныя прыметы складаных бяззлучнікавых сказаў

2.Пастаноўка знакаў прыпынку на мяжы частак  складанага бяззлучнікавага сказа: коскі, кропкі з коскай, двукроп’я, працяжніка.

Д/З: [2] с.164 -171, напісаць канспект § 18 ( пастаноўка коскі, кропкі з коскай, двукроп’я, працяжніка ў складаных бяззлучнікавых сказах),  практ.№ 184 (выканаць пісьмова ў сшытку па беларускай мове), практ. № 187, 188 (вусна).

Пытанні для самаправеркі па раздзелу “ Сінтаксіс складанага сказа”

 • - Дайце азначэнне складанага сказа. Прывядзіцеі прыклады складаных сказаў.
 • - Назвіце віды складаных сказаў.
 • - Які сказ называецца складаназлучаным? Прывядзіцеі прыклады складаназлучаных сказаў.
 • - Назавіце віды адносін паміж часткамі  складаназлучанага сказа.
 • - Растлумачце пастаноўку знакаў прыпынку ў складаназлучаных  сказах. Скажыце, калі паміж  часткамі  складаназлучаных сказаў не ставіцца коска. Прывядзіце прыклады  складаназлучаных  сказаў, на мяжы якіх не ставіцца коска.
 • - На якія два віды падзяляюцца ўсе злучнікі?
 • - Які сказ называецца складаназалежным? Прывядзіце прыклады складаназалежных сказаў.
 • - Назавіце тыпы даданых частак у складаназалежным сказе.
 • - Паясніце пастаноўку знакаў прыпынку ў складаназалежным сказе.
 • - Які сказ называецца складаным бяззлучнікавым? Прывядзіце прыклады складаных бяззлучнікавых сказаў.
 • - Растлумачце пастаноўку ў складаным бяззлучнікавым сказе коскі, кропкі з коскай, працяжніка, двукроп’я.

Беларуская мова.  

Учебник     https://uchebniki.by/rus/skachat/id00278s

 Групы  31 э,  46 м, 47 м

Тэма.  Складаназалежныя сказы

Пытанні:

 1. Сінтаксічныя прыметы складаназалежных сказаў.

              2.Пастаноўка  знакаў прыпынку ў складаназалежных сказах.

 1. Віды даданых частак складаназалежных сказаў паводле структуры і значэння.

 Д/З: [2] с. 143-163, практ. №170  (выканаць пісьмова ў сшытаку па беларускай мове).

Пытанні для самаправеркі па раздзелу “ Сінтаксіс складанага сказа”

 • - Дайце азначэнне складанага сказа. Прывядзіце прыклады  складаных сказаў.
 • - Назвіце віды складаных сказаў.
 • - Які сказ называецца складаназлучаным? Прывядзіцеі прыклады складаназлучаных сказаў.
 • - Назавіце віды адносін паміж часткамі  складаназлучаных сказаў.
 • - Растлумачце пастаноўку знакаў прыпынку ў складаназлучаных сказах. Скажыце, калі паміж  часткамі  складаназлучаных сказаў не ставіцца коска. Прывядзіце прыклады  складаназлучаных сказаў,  на мяжы частак якіх коска не ставіцца.
 • - На якія два віды падзяляюцца ўсе злучнікі?
 • - Прывядзіце прыклады злучальных злучнікаў і падпарадкавальных.
 • - Які сказ называецца складаназалежным? Прывядзіце прыклады складаназалежных сказаў.
 • - Назавіце тыпы даданых частак у складаназалежным сказе.
 • - Паясніце пастаноўку знакаў прыпынку ў складаназалежным сказе.

Група 45 м

Тэма. Складаназлучаныя сказы.

Пытанні.

 1. Сінтаксічныя прыметы складаназлучаных сказаў.
 2. Віды адносін паміж часткамі складаназлучаных сказаў.
 3. Знакі прыпынку ў складаназлучаных сказах. 

Д/З: [ 2] с. 135-143, практ. 157 (пісьмова).

Група 30 э

Тэма. Спосабы перадачы чужога маўлення. Канструкцыі з простай і ўскоснай мовай.

Пытанні:

 1. Простая мова. Знакі прыпынку пры простай мове і дыялогу.
 2. Ускосная мова.

Д/З: [2] с.190 - 200,   практ.№ 219 (выканаць пісьмова ў сшытку па беларускай мове), практ. № 224, (вусна).

Пытанні для самаправеркі па раздзелу “ Сінтаксіс складанага сказа”.

 • - Дайце азначэнне складанага сказа. Прывядзіцеі прыклады складаных сказаў.
 • - Назвіце віды складаных сказаў.
 • - Які сказ называецца складаназлучаным? Прывядзіцеі прыклады складаназлучаных сказаў.
 • - Назавіце віды адносін паміж часткамі  складаназлучанага сказа.
 • - Растлумачце пастаноўку знакаў прыпынку ў складаназлучаных  сказах. Скажыце, калі паміж  часткамі  складаназлучаных сказаў не ставіцца коска. Прывядзіце прыклады  складаназлучаных  сказаў, на мяжы якіх не ставіцца коска.
 • - На якія два віды падзяляюцца ўсе злучнікі?
 • - Які сказ называецца складаназалежным? Прывядзіце прыклады складаназалежных сказаў.
 • - Назавіце тыпы даданых частак у складаназалежным сказе.
 • - Паясніце пастаноўку знакаў прыпынку ў складаназалежным сказе.
 • - Які сказ называецца складаным бяззлучнікавым? Прывядзіце прыклады складаных бяззлучнікавых сказаў.
 • - Растлумачце пастаноўку ў складаным бяззлучнікавым сказе коскі, кропкі з коскай, працяжніка, двукроп’я.
 • - Паясніце пастаноўку знакаў прыпынку пры простай мове і дыялогу.